Kinnevik investerar 25 MEUR i Wimdu.com

15 Jun 2011, 10:01 am
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man har investerat
25 MEUR i Wimdu, en marknadsplats för förmedling av korttidsboende.

Wimdu är en marknadsplats där privatpersoner kan hyra ut rum, lägenheter eller
hus till andra personer som behöver korttidsboende för semester eller arbete.
Wimdu driver en global verksamhet med 400 anställda i 50 länder samt kontor i
15 länder i samtliga världsdelar. Widmu äger också Airizu.comsom är en kinesisk
version av marknadsplatsen.

Bolaget grundades 2010 och finansierades då av Rocket Internet. Kinnevik deltar
nu i en nyemission för att finansiera Wimdus internationella expansion. Utöver
de 25 MEUR som nu investerats har Kinnevik optioner att dubbla investeringen i
Wimdu till totalt 50 MEUR.För ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83

                     Mobil +46 (0)70 762 00 83Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än
sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte
är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin
portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper
och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk
och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett
en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker
att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.


Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1523547/459585pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1523547]