Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

20 Apr 2011, 08:01 am
Finansiell utveckling under första kvartalet
·  Substansvärdet ökade under första kvartalet till 57.746 Mkr från 57.513 Mkr
vid utgången av 2010. Under de senaste 12 månaderna har substansvärdet ökat med
11%.
·  Korsnäs rörelseresultat ökade med 33% till 264 (199) Mkr och
rörelsemarginalen var 12,4% (9,2%).
·  Koncernens totala intäkter uppgick till 2.282 (2.283) Mkr.
·  Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar, uppgick till 49 (6.834) Mkr motsvarande 0,17 (24,62) kronor per
aktie.Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1507989/442899pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1507989]