Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

20 okt 2011, 08:00 am
Finansiell utveckling under tredje kvartalet
·  Substansvärdet uppgick till 57.189 Mkr vid utgången av september jämfört med
58.770 Mkr vid utgången av juni.
·  Korsnäs rörelseresultat uppgick till 342 (368) Mkr och rörelsemarginalen var
16,6% (18,2%).
·  Koncernens totala intäkter uppgick till 2.168 (2.079) Mkr.
·  Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar, uppgick till  -1.120 (4.512) Mkr motsvarande -4,04 (16,27) kronor
per aktie.
Finansiell utveckling under årets första nio månader
·  Substansvärdet minskade under årets första nio månader med 324 Mkr från
57.513 Mkr vid utgången av 2010.
·  Korsnäs rörelseresultat uppgick till 784 (810) Mkr och rörelsemarginalen var
12,6% (13,1%).
·  Koncernens totala intäkter uppgick till 6.610 (6.442) Mkr.
·  Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar, uppgick till 1.419  (13.177) Mkr, motsvarande  5,11 (47,48) kronor
per aktie.Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1556372/480269pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1556372]