Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

21 Jul 2011, 08:01 am
Finansiell utveckling under andra kvartalet
·  Substansvärdet ökade under andra kvartalet till 58.770 Mkr från 57.746 Mkr
vid utgången av mars. Under de senaste 12 månaderna har substansvärdet ökat med
11,7%.
·  Korsnäs rörelseresultat uppgick till 178 (243) Mkr och rörelsemarginalen var
8,7% (12,1%).
·  Koncernens totala intäkter uppgick till 2.160 (2.080) Mkr.
·  Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar, uppgick till 2.490 (1.831) Mkr motsvarande 8,98 (6,59) kronor per
aktie.
Finansiell utveckling under första halvåret
·  Substansvärdet ökade under första halvåret med 1.257 Mkr från 57.513 Mkr vid
utgången av 2010.
·  Korsnäs rörelseresultat uppgick till 442 (442) Mkr och rörelsemarginalen var
10,6% (10,6%).
·  Koncernens totala intäkter uppgick till 4.442 (4.363) Mkr.
·  Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar, uppgick till 2.539 (8.665) Mkr motsvarande 9,15 (31,21) kronor per
aktie.Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1532497/466670pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1532497]