Delårsrapport 1 januari- 30 september 2010

21 Oct 2010, 08:00 am
Finansiell utveckling under tredje kvartalet

·         Marknadsvärdet på koncernens aktier och andelar i Noterade Kärninnehav
uppgick per 30 september till 51.214 Mkr, vilket är en ökning med 4.400 Mkr
motsvarande 9% sedan den 30 juni 2010.
·         Korsnäs rörelseresultatet ökade med 14% till 368 (322) Mkr och
rörelsemarginalen var 18,2% (16,8%).
·         Koncernens totala intäkter ökade till 2.079 (1.981) Mkr.
·         Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av
finansiella tillgångar, uppgick till 4.512 (5.942) Mkr motsvarande 16,27 (22,58)
kronor per aktie.


Finansiell utveckling under årets första nio månader

·         Marknadsvärdet på koncernens aktier och andelar i Noterade Kärninnehav
ökade under   årets första nio månader med 12.771* Mkr motsvarande 31%.
·         Korsnäs rörelseresultatet ökade med 33% till 810 (609) Mkr och
rörelsemarginalen var 13,1% (10,1%) inklusive erhållen konfliktersättning.
·         Koncernens totala intäkter ökade till 6.442 (6.266) Mkr.
·         Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av
finansiella tillgångar, ökade till 13.177 (11.639) Mkr motsvarande 47,48 (44,51)
kronor per aktie.*Inklusive erhållna utdelningar.


"Den starkare konjunkturen sätter spår i alla Kinneviks portföljbolag och vi ser
att ökad efterfrågan driver försäljningen. Kinneviks portföljbolag har
ambitionen att vara prisledande och att erbjuda sina kunder det bästa
erbjudandet och marginalutvecklingen visar tydligt att kostnadskontroll
fortfarande är högsta prioritet. Företagen måste också ligga i framkant av den
snabba tekniska utvecklingen som förändrar kundernas beteende. Att ta tillvara
dessa trender är också en viktig drivkraft i våra nya investeringar som vi
fortsätter att fokusera på" säger Mia Brunell Livfors, verkställande direktör
för Kinnevik.[HUG#1453773]

Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1453773/394279pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE