Arbeta på Kinnevik

Kinnevik är en liten och flexibel organisation baserad i Stockholm och London

 

Kinneviks Organisation

Vårt mål är att alla anställda ska vara delaktiga i och ta ett stort ansvar för att utveckla och skapa värde inom Kinnevik och för våra bolag. Vi arbetar kontinuerligt med karriärutveckling och anpassar utbildning och handledning för varje individ.

 

Jobbpositioner och Studentmöjligheter

Vi rekryterar främst efter behov och tar därmed inte emot öppna ansökningar. Eventuella nya tjänster hos oss kommer att meddelas under denna flik, samt på LinkedIn. När det kommer till studentjobb har vi i nuläget tyvärr inte möjlighet att erbjuda sommarjobb eller intervjuer för examensarbeten. 

 

Traineeår

Kinnevik har en lång historia av att ta in traineer, LUMOR, som arbetar nära VD och ledningsgrupp. Under din tid som LUMA kommer du få inblick i vad det innebär att styra ett dynamiskt och snabbrörligt företag, skapa ett brett kontaktnät inom Kinnevik och i våra bolag, samt samla på dig bra erfarenheter och verktyg för din fortsatta karriär. Kinneviks policy är att LUMAn deltar i allt, och efteråt kommer man att placeras inom gruppen för att få en mer praktisk erfarenhet, samtidigt som man har lärt sig ägarperspektivet. Ansökningsprocessen för LUMA nr 35 kommer att öppna under höster 2019. Alla nyheter kommer att läggas upp här eller på LinkedIn.