Arbeta på Kinnevik

Kinnevik är en liten och flexibel organisation baserad i Stockholm och London. Vårt mål är att alla anställda ska vara delaktiga i och ta ett stort ansvar för att utveckla och skapa värde inom Kinnevik och för våra bolag. Vi arbetar kontinuerligt med karriärutveckling och anpassar utbildning och handledning för varje individ. Vi rekryterar främst efter behov och tar därmed inte emot öppna ansökningar. I nuläget har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda sommarjobb eller intervjuer för examensarbeten. Eventuella nya tjänster hos oss kommer att meddelas under denna flik, samt på LinkedIn.