Arbeta på Kinnevik

Kinnevik är en liten och flexibel organisation baserad i Stockholm och London. Vårt mål är att alla anställda ska vara delaktiga i och ta ett stort ansvar för att utveckla och skapa värde inom Kinnevik och för våra bolag. Vi arbetar kontinuerligt med karriärutveckling och anpassar utbildning och handledning för varje individ.