KINNEVIKS TEAM


Varaktigt värdeskapande i en föränderlig värld är inte enkelt. Det kräver ett hårt arbetade och mångsidigt team med mycket erfarenhet och stort engagemang. Vi bygger en stark företagskultur och arbetar nära grundare och företagsledare i våra portföljbolag för att nå våra mål.

Se filmen om Kinneviks team

Se filmen om Kinneviks team


Som aktiva ägare står vi bakom och stöttar våra bolag genom deras olika utvecklingsstadier. Vi bidrar med ett strategiskt perspektiv, lång erfarenhet av att driva företag och attrahera rätt talanger, ett globalt nätverk, finansiell disciplin samt stor kunskap inom M&A-processer. Vi lägger även stort fokus vid implementering av processer för styrning, riskhantering, efterlevnad och Corporate Responsibility.

Arbetsuppgifterna kan förändras över tiden men våra värderingar är desamma. Våra medarbetare delar en anda av entreprenörskap samt en tro på att bygga upp bolag långsiktigt, att värna långvariga partnerskap, personligt ansvarstagande, flexibilitet samt vikten av ansvarsfulla investeringar.