KINNEVIKS TEAM

Kinneviks främsta tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Därmed är en av våra främsta prioriteringar att attrahera och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna

Arbetet vi utför kan förändras men våra kärnvärden förblir desamma. Kinneviks medarbetare delar en entreprenörsanda och tro på att bygga långsiktigt hållbara bolag. Kinnevik erbjuder sina medarbetare löpande möjligheter till personlig utveckling, att förbättra sina kunskaper och att ta ett ökande ansvar för att skapa värde för Kinnevik och våra portföljbolag. Eftersom vi är en liten organisation kan vi anpassa karriärutveckling och vidareutbildning för varje medarbetare. Läs mer om vårt sociala ansvar >

Kinnevik anser att mångfald och inkludering är viktiga tillgångar och en möjlighet till värdeskapande. Vi utnyttjar till fullo de möjligheter som uppstår genom att anställa medarbetare med olika bakgrunder och perspektiv. Läs mer om mångfald och inkludering på Kinnevik >

Se filmen om Kinneviks team

Se filmen om Kinneviks team


Kinneviks organisation utgjordes av 40 anställda i genomsnitt under 2019 (omräknat till heltidsanställningar), varav 27 i Stockholm och 13 i London. Investeringsorganisationen bestod av 12 personer, varav åtta i London och fyra i Stockholm. Dessutom hade Kinnevik under 28 medarbetare inom Finance, Legal, Strategy, Sustainability, Corporate Communications, HR och Administration.