KINNEVIKS TEAM

Kinneviks främsta tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Därmed är en av våra främsta prioriteringar att attrahera och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna

Arbetet vi utför kan förändras men våra kärnvärden förblir desamma. Kinneviks medarbetare delar en entreprenörsanda och tro på att bygga långsiktigt hållbara bolag. Kinnevik erbjuder sina medarbetare löpande möjligheter till personlig utveckling, att förbättra sina kunskaper och att ta ett ökande ansvar för att skapa värde för Kinnevik och våra portföljbolag. Eftersom vi är en liten organisation kan vi anpassa karriärutveckling och vidareutbildning för varje medarbetare. Läs mer om vårt sociala ansvar >

Kinnevik anser att mångfald och inkludering är viktiga tillgångar och en möjlighet till värdeskapande. Vi utnyttjar till fullo de möjligheter som uppstår genom att anställa medarbetare med olika bakgrunder och perspektiv. Läs mer om mångfald och inkludering på Kinnevik >

Se filmen om Kinneviks team

Se filmen om Kinneviks team

 

Kinneviks organisation utgjordes av 40 anställda i genomsnitt under 2020 (omräknat till heltidsanställningar), varav 29 i Stockholm och 11 i London. Investeringsorganisationen bestod av 12 personer, varav åtta i London och fyra i Stockholm. Dessutom hade Kinnevik under året 28 medarbetare inom Finance, Legal, Strategy, Sustainability, Corporate Communications, HR och Administration. 

I en frivillig enkätundersökning som Kinnevik skickade ut till alla anställda under de första veckorna 2021 angav 32% att de anser sig ha utländsk bakgrund. Det innebär att 32% av Kinneviks anställda arbetar i ett land som de, alternativt deras föräldrar, inte föddes i. Svarsfrekvensen för undersökningen var 86%.

För att kunna bedöma vad medarbetarna anser om att arbeta för Kinnevik genomför vi årliga medarbetarundersökningar. Resultatet från medarbetarundersökningen 2020 visade inte på några betydande problem gällande mänskliga rättigheter, lika möjligheter eller arbetsmiljö. Av de 86 procent av medarbetarna som svarade på Kinneviks medarbetarundersökning 2020 angav 95 procent att de skulle rekommendera någon annan att arbeta på Kinnevik.