Kinneviks team

Kinneviks främsta tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Därmed är en av våra främsta prioriteringar att attrahera och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna.

Kinneviks främsta tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Därmed är en av våra främsta prioriteringar att attrahera och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna

Kinnevik har tydliga kärnvärderingar. Våra medarbetare delar en entreprenörsanda och en tro på att bygga långsiktigt hållbara bolag. Kinnevik erbjuder sina anställda kontinuerliga möjligheter till personlig och professionell utveckling för att förbättra sina färdigheter och ta ett allt större ansvar för värdeskapande inom Kinnevik och våra portföljbolag.

En film om vårt team

Kinnevik betraktar mångfald, jämlikhet och inkludering som viktiga tillgångar och en förutsättning för värdeskapande, och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som uppstår genom att ha ett team med olika bakgrunder och perspektiv.