Omio

Den största multimodala reseplattformen i Europa, verksamt i 15 länder

5%

Kinneviks andel

468 Mkr

Verkligt värde 30 juni 2021