Betterment

Finansiell rådgivare som erbjuder investerings och pensionslösningar samt kontant hantering, verksam i USA

15%

Kinneviks andel

1,1 Mdkr

Verkligt värde 30 juni 2021