Pelago

Världens ledande virtuella klinik för behandling av beroende och missbruk

14%

Kinneviks andel

494 Mkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer