Parsley Health

USAs största holistiska och virtuella prenumerationstjänst som erbjudervård och stöd för kvinnor med kroniska sjukdomar

16%

Kinneviks andel

178 Mkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer