HungryPanda

En global ledare inom hemleverans av asiatisk mat som tillsammans med restauranger erbjuder asiatisk mat utanför Asien till alla som efterfrågar det

11%

Kinneviks andel

466 Mkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer