Gordian

Möjliggör försäljning av tilläggstjänster för flygresor som till exempel platsbokning, bagage och prioriterad boarding genom en API-lösning

Se även

Se mer