Betterment

Finansiell rådgivare baserad i USA som erbjuder investerings- och pensionslösningar

13%

Kinneviks andel

1,4 Mdkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer