Spring Health

Spring Health sätter psykisk hälsa i centrum och erbjuder arbetsgivare den mest kompletta och diversifierade vården för deras anställda med familjer

12%

Kinneviks andel

3,7 Mdkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer