Vi investerar i digitalisering och teknisk innovation som skapar valmöjligheter

Vår filosofi

Vi tror att digitalisering och ny teknik möjliggör en bättre tillvaro för människor världen över. Därför bygger vi digitala bolag som förbättrar människors liv. Teknik har potentialen att göra allt enklare, snabbare och mer lättillgängligt, inte minst inom konsumenttjänster, telekom, finansiella tjänster och hälsovårdstjänster.

Vi brinner för konsumenten och dennes rätt till valmöjligheter. Vi tycker att alla ska kunna hitta och ha tillgång till de produkter och tjänster de behöver och vill ha. Vi bygger bolag som ger dem den möjligheten.

Vision

Att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter

Mission

Vi bygger digitala bolag som tillgodoser konsumentens väsentliga vardagsbehov