Vi investerar i digitalisering och teknisk innovation som skapar valmöjligheter

Vår filosofi

Vi tror att digitalisering och ny teknik möjliggör en bättre tillvaro för människor världen över. Därför bygger vi digitala bolag som förbättrar människors liv. Teknik har potentialen att göra allt enklare, snabbare och mer lättillgängligt, inte minst inom konsumenttjänster, telekom, finansiella tjänster och hälsovårdstjänster.

Vi brinner för konsumenten och dennes rätt till valmöjligheter. Vi tycker att alla ska kunna hitta och ha tillgång till de produkter och tjänster de behöver och vill ha. Vi bygger bolag som ger dem den möjligheten.

Vision

Att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter

Mission

Vi bygger digitala bolag som tillgodoser konsumentens väsentliga vardagsbehov

Strategi

Kinneviks strategi är att vara den ledande tillväxtinvesteraren genom att:

  • Investera i bolag som med hjälp av ny teknik tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten
  • Vara orädda och långsiktiga bolagsbyggare som arbetar nära våra entreprenörer
  • Fokusera på Konsumenttjänster, Finansiella tjänster, Hälsovårdstjänster och TMT, stora sektorer som befinner sig i ett omfattande teknologiskt skifte
  • Investera i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader
  • Dra nytta av vår långa erfarenhet och breda kompetens för att bygga ledande och långsiktigt hållbara bolag

Kinnevik har tre kärnprioriteringar för att leverera i enlighet med vår strategi:

  • Fortsätta utveckla vår portfölj mot en högre andel tillväxtbolag
  • Styrka balansen i portföljen mellan olika sektorer och mognadsgrader
  • Omallokera kapital på ett mer dynamiskt sätt genom att avyttra bolag i takt med att portföljen mognar