Vår Matvision

I Norden har matsektorn historiskt dominerats av stora offlineaktörer med starka marknadspositioner. I och med ny teknik och digitalisering håller spelplanen på att ritas om och dagligvaruhandeln står inför en omfattande omställning.

 

Potentialen inom matsektorn

Vi utmanar de stora traditionella aktörerna på den nordiska dagligvaruhandeln, en marknad värd över 700 miljarder kronor

De nordiska länderna har länge ansetts vara ledande inom innovation och digital transformation och har en stor vilja att ta till oss ny teknik. En övervägande andel av befolkningen använder mobiltelefon och bredbandshastigheten är bland de högsta i världen. Vi har även byggt många framgångsrika techbolag och har skapat flest antal ’unicorns’ per capita i världen under det senaste decenniet. Inom vissa områden har vi dock halkat efter de riktiga innovatörerna. Ett sådant område är mat.

Mat utgör en stor del av den nordiska konsumentens totala utgifter och övergången till online har bara börjat. Försäljningen av livsmedel på nätet i Norden befinner sig i ett tidigt skede jämfört med många andra delar av världen. Andelen online ligger under 2% i de nordiska länderna, jämfört med 8% i Storbritannien och 20% i Sydkorea. Vi tror att Norden kommer att komma ikapp. Givet hur kunderna agerar och de ekonomiska förutsättningarna är mat ett av få områden som kräver att man som aktör har en lokal närvaro. Det kräver även att aktören har egna distributionsmöjligheter, vilka över tid kan användas för att leverera annat utöver mat.

Vi tror att i övergången mot online kommer de aktörer som har en i grunden onlinebaserad modell att vara bättre positionerade än de traditionella butikskedjorna med franchisemodell eftersom de kommer ha svårare att göra en organiserad central satsning. Därtill tror vi att mat kommer fortsätta kräva lokal närvaro eftersom människor vill äta färska, organisk och lokalt producerad mat, vilket gör det svårare för större internationella aktörer att ta sig in på marknaden. 

Bekvämt, miljövänligt och bra för hälsan

Att kunna erbjuda konsumenter mer och bättre valmöjligheter

Dagligvaror är den sista stora konsumentkategorin som står inför det klassiska skiftet från offline till online. Fördelarna är stora, inte bara för den enskilde konsumenten utan också för miljön och vårt kollektiva välbefinnande.

Att köpa sin mat på nätet gör att konsumenten kan spara mycket tid, dels genom att inte behöva göra resan till och från butiken och dels för att man inte behöver ägna sig åt att gå runt i butiken. Tid är en bristvara och möjligheten att spara tid kommer bli en allt viktigare del i många företags kunderbjudande. Det genomsnittliga hushållet spenderar 90 minuter varje vecka på att handla mat, tid som kan och borde spenderas på annat håll.

Sättet vi odlar, paketerar, levererar och äter mat har förändrats dramatiskt under de senaste åren och kommer fortsätta förändras i allt snabbare takt. Innovation och medvetenhet om vad vi äter och hur det påverkar vår hälsa ökar, och mat blir därmed en integrerad del av människors identitet och ett verktyg för välbefinnande. Innovativa affärsmodeller drar nytta av denna utveckling och hjälper oss begränsa vår belastning på miljön genom att minska avfall och optimera transporter.

Mat, hälsa och hållbarhet är starkt sammankopplade. Kinnevik tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde och därför passar mat perfekt in i vår investeringsfilosofi. Genom att förstå hela ekosystemet, från produktion och inköp till lagerhanting och distribution och vidare till leverans vid dörren och avfallshantering, kan vi sluta kretsloppet och driva på en mer hållbar livsmedelsindustri samtidigt som vi hjälper konsumenten i sina livsstilsval.

MatHem

Sveriges ledande oberoende nätbaserade matbutik

Vi har investerat i MatHemSveriges ledande dagligvaruhandel på nätet, Kolonial.no, Norges ledande onlinebaserad matbutik, och Karma, en digital marknadsplats som kopplar samman konsumenter med lokala restauranger och mataffärer som har ett överskott av mat. Den här satsningen är resultatet av ett strategiskt beslut som baserats på vår starka övertygelse om att dagligvaruhandeln kommer genomgå betydande förändringar i samtliga delar av värdekedjan de kommande tio åren.

MatHem är den största oberoende aktören i Sverige och har varit en pionjär inom nordisk dagligvaruhandel sedan starten för cirka 10 år sedan. Entreprenörskap och innovation är kärnan i MatHem och teamet jobbar kontinuerligt för att hitta nya sätt att erbjuda kunden en riktigt bra shoppingupplevelse.

Under 2019 genomförde MatHem 1.2 miljon leveranser vilket visar på det strategiska värdet av en renodlad onlinebaserad plattform som regelbunden ger åtkomst till konsumentens hem. Genom den plattformen kan man leverera andra produkter och tjänster utöver MatHems egna sortiment, vilket samarbetet med Clas Ohlson är ett bra exempel på.

Vi är glada över att vara en del av den här resa och ser MatHem som en perfekt plattformen för att erbjuda konsumenter mer och bättre valmöjligheter. En plattform som kan spara konsumenten i genomsnitt 90 minuter varje vecka, kan hjälpa dem förstå vad de konsumerar och kanske även inspirera till bättre matvanor.

Se alla våra matinvesteringar 

Vårt ekosystem inom mat