Vad vi söker

Kinnevik samarbetar med transformativa, långsiktigt hållbara bolag som gör människors liv bättre

Vi söker snabbväxande bolag som använder disruptiv teknik för att skapa nya marknader eller omdefiniera befintliga. De leds av ambitiösa team med stor mångfald och ett långsiktigt fokus. Bolagen vi stöttat skapar innovativa produkter och tjänster och bygger den egenutvecklade infrastrukturen som krävs för att skala effektivt i takt med att efterfrågan växer.

Vi fokuserar på breda investeringsteman där innovativ teknik kan skapa helt nya förutsättningar. Dessa teman är ofta kopplade till industrier som domineras av etablerade bolag som har byggt marknadsandelar med hjälp av omodern teknik.

De sektorer vi fokuserar på är hälsovård, mjukvara, marknadsplatser och climate tech. Vi investerar i Europa och USA.

Vi vill att våra bolag ska tillhandahålla produkter och tjänster som ger fler valmöjligheter, mindre komplexitet, en överlägsen kundupplevelse och stort mervärde eftersom det driver varumärkeslojalitet, rekommendationer och organisk tillväxt.

Innovativa bolag har potential att lösa ett befintligt problem på ett helt nytt sätt eller för en helt ny kundgrupp.

Vi erbjuder kapital och operativt stöd för att skala upp bolag i privat eller publik miljö. Helst ska bolaget ha kommit en bit på sin tillväxtresa men vi kan även investera i tidigare eller senare skede för rätt möjlighet.

Vi strävar efter att investera kapital i regioner som främjar innovation. Sådana områden kännetecknas vanligtvis av stark teknisk utveckling, höga eller snabbt växande inkomster, starkt konsumentinflytande och en etablerad lokal finansieringsmarknad.