Vår strategi

En ledande tillväxtinvesterare

Kinneviks strategi är att vara den ledande tillväxtinvesteraren genom att:

  • Investerar i bolag som med hjälp av ny teknik tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten
  • Orädda och långsiktiga bolagsbyggare som arbetar nära våra entreprenörer
  • Fokuserar på Konsumenttjänster, Finansiella tjänster, Hälsovårdstjänster och TMT, stora sektorer som befinner sig i ett stort teknologiskt skifte
  • Investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader
  • Drar nytta av vår långa erfarenhet och breda kompetens för att bygga ledande och långsiktigt hållbara bolag


Kinnevik har tre kärnprioriteringar för att leverera i enlighet med vår strategi:

  • Fortsätta utveckla vår portfölj mot en högre andel tillväxtbolag
  • Styrka balansen i portföljen mellan olika sektorer och mognadsgrader
  • Omallokera kapital på ett mer dynamiskt sätt genom att avyttra bolag i takt med att portföljen mognar