Strategi

Vi stöttar bolag som utmanar och ger konsumenter tillgång till mer och bättre valmöjligheter genom ny teknik

Vi koncentrerar oss på TMT, E-handel, Finansiella tjänster och Hälsovård, stora sektorer i digital omvandling

Vi investerar i Europa, med fokus på NordenUSA och andra utvalda marknader

Vi är en orädd och långsiktig investerare, en partner till talangfulla entreprenörer som vi tror på

Vi drar nytta av vår erfarenhet och vårt kunnande för att bygga ledande bolag som är hållbara över tid