Vår Strategi

En ledande tillväxtinvesterare

Investerar i bolag som med hjälp av ny teknik tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten

Orädda och långsiktiga bolagsbyggare som arbetar nära våra entreprenörer

Fokuserar på E-handel inom mode och mat, Marknadsplatser på nätet, Finansiella tjänster, Hälsovård och TMT, stora sektorer som befinner sig i ett stort teknologiskt skifte

Investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader

Drar nytta av vår långa erfarenhet och breda kompetens för att bygga ledande och långsiktigt hållbara bolag