Möt våra entreprenörer

Vi investerar i entreprenörer och företagsledare som vi tror på och vars passion och värderingar vi delar. Längre ner på den här sidan kan du läsa intervjuer med och uttalanden från våra grundare

Kinnevik vet att det är svårt att bygga ledande digitala bolag. Vi har stor erfarenhet av långsiktigt bolagsbyggande och arbetar sida vid sida med våra entreprenörer längs med hela resan. Vi bidrar inte bara med kapital utan arbetar tillsammans med alla våra bolag för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Vi har även en ambitiös hållbarhetsagenda och hjälper våra bolag att implementera sunda värderingar och strukturer för en hållbar utveckling.

Cityblock

Intervju med grundarna

Intervju med grundarna Iyah Romm (vd) och Dr. Toyin Ajayi (Chief Medical Officer) där de berättar vad som fick dem att starta Cityblock och om deras vision för bolaget.

Vilket problem löser Cityblock? 

Med Cityblock adresserar vi ett enormt behov i USA hos individer och samhällen som har låg tillgänglighet till effektiv primärvård, psykiatrisk vård och socialtjänster. Dessa individer och samhällen har idag ofta generellt sämre hälsa och driver samtidigt oproportionerligt stor del av kostnaderna inom sjukvården. Deras problematik skulle kunna hanteras på ett bättre sätt genom primärvården i en mer integrerad modell. 

Vi samarbetar med sjukförsäkringsbolag i en riskmodell som innebär att vi tar ett helhetsansvar för dessa patientgrupper samtidigt som vi skapar värde för de som betalar för vården och för oss själva. Det gör vi genom en mer effektiv förebyggande vård som över tid förbättrar allmänhälsan vilket minskar antalet besök på akuten och avlastar sjukvården. 

Vad fick er att starta Cityblock? 

Vi har jobbat tillsammans i tio år och förenas i att vi båda vill bidra till att minska sociala orättvisor på ett finansiellt hållbart sätt. De bästa bolagen startas ofta ur frustration och vi är frustrerade över att USAs vårdsystem inte fokuserar på människor utan har fastnat i komplicerade strukturer. 

Jag (Toyin) är primärvårdsläkare och har alltid haft en stark passion för att ta hand om människor som har hamnat utanför vårdsystemet, människor som kämpar med funktionsnedsättningar och mental ohälsa. Jag har själv sett de generellt dåliga hälsoutfallen trots stora kostnader och vet att vi kan adressera detta genom att erbjuda människor vård på ett bättre, mer hållbart och skalbart sätt. Därtill är vi båda väldigt måna om att bygga en arbetsplats med stort mångfald - en multikulturell arbetsplats där människor verkligen kan vara sig själva på jobbet. 

Vem är den typiska användaren av Cityblock? 

Vi riktar oss till den del av befolkningen med lägst inkomster som täcks av den statliga sjukvårdsförsäkringen Medicaid, och den äldre delen av befolkningen som täcks av den statligt finansierade sjukvårdsförsäkringen Medicare. Vi tar hand om några av de mest utsatta och behövande människorna i landet som kan få en mycket bättre allmänhälsa genom den typ av vård vi erbjuder. Den här vården finansieras av skattebetalarna och kostar runt 1.3 biljoner amerikanska dollar per år. Det finns helt klart gott om utrymme för effektiviseringar. 

Hur förändras vårdsupplevelsen för Cityblocks patienter? 

Låt oss ta ett verkligt exempel, en patient vi kan kalla Sonia. Sonia är i fyrtioårsåldern, hon har varit med om många traumatiska upplevelser i sitt liv och bor nu i Brooklyn men utan en fast adress eller anställning. När hon inte har någonstans att sova för natten tar hon sig till akuten där hon blir inlagd, får en sängplats och någonting att äta. Hon har under flera år blivit inlagd på akuten upp till 20 gånger per månad men istället för att följa upp med en primärvårdsläkare söker hon sig istället tillbaka till sjukhuset. 

När hon blir tilldelad Cityblock kommer någon av våra anställda från närområdet med goda kontakter i det lokala samhället att höra av sig till henne och se till att hon får tillgång till vård på ett mer hållbart sätt. Över tid kommer Cityblock bygga en relation med henne och därmed bättre förstå helhetsbilden. Hon kommer att bli erbjuden psykiatrisk hjälp om hon är i behov av det och vi kommer förse henne med en telefon så att vi kan nå henne och vice versa. Vi kommer även att etablera en kontakt med socialtjänsten för att stötta med boende och mat om det behövs. 

Det är enkelt att förstå hur detta gör skillnad på ett mänskilt plan för en patient som Sonia. Utöver det så ser vi även att sjukhusbesöken och vårdutgifterna minskar med 70 respektive 45 procent över tid. 

Var vill ni Cityblock ska vara om tio år? 

Om tio år vill vi att Cityblock ska nå tio miljoner människor över hela landet, och finnas i varje samhälle och stad i USA. Vi vill uppnå detta genom att skapa ett varumärke som människor litar på och kan vända sig till för en högkvalitativ och respektfull vård som får dem att komma tillbaka. 

Och vad behöver ni för att nå ert mål? 

Vi behöver såklart rätt personer och resurser för att bygga teamet, en bra kultur och starka processer. Att bygga bra tekniska lösningar är givetvis väldigt viktigt och framförallt att bygga lösningar som är tillgänglig för människor som inte alltid har tillgång till mobiltelefon och internet. För att vara effektiva måste vi arbeta i samhällets strukturer så att vi kan sammanföra alla nödvändiga resurser. Och slutligen behöver vi investerare som stöttar vår vision och som förstår att vi bygger ett bolag för en generation snarare än för några år

"Om tio år vill vi att Cityblock ska nå tio miljoner människor över hela landet, och finnas i varje samhälle och stad i USA. Vi vill uppnå detta genom att skapa ett varumärke som människor litar på och kan vända sig till för en högkvalitativ och respektfull vård som får dem att komma tillbaka."

Common

Intervju med grundaren och VDn

Intervju med Brad Hargreaves, grundare och vd för Common.

Berätta om din bakgrund och varför du grundade Common? 

Innan Common var jag med och grundade General Assembly som arrangerar techoch design bootcamps. När vi byggde det bolaget såg vi en stor utmaning för både studenter och personal att flytta till städer som New York och San Francisco. De fick kämpa för att hitta prisvärda och kvalitativa bostäder och många fick nöja sig med mer eller mindre dåliga lösningar som de hittat på Craigslist. Vi såg en möjlighet att skapa en digital lösning och operativ plattform som inte bara tillhandahåller en bättre upplevelse för hyresgästen utan också högre avkastning för fastighetsägaren. En win-win helt enkelt. 

Vilka lärdomar har du tagit med dig till Common? 

I likhet med General Assembly är Common relativt tungt rent operationellt och i båda bolagen har vi lyckats få ett rejält lyft genom att digitalisera och bygga ett starkt varumärke. Båda bolagen berör också människors liv på ett meningsfullt sätt. Commons tjänst är inte en ”nice to have”, utan en produkt som människor bor och arbetar i. Att betala hyra är ofta den största utgiften för ett hushåll. Vi har därmed möjligheten att förbättra människors liv om vi gör ett bra jobb. 

Varför olika varumärken? 

Vår första lösning var en tjänst för samboende där hyresgästen kan behålla de fördelarna med att bo tillsammans med andra så som gemenskap och lägre hyra, samtidigt som vi tog hand om irritationsmoment som städning, delat kök och badrum, uppdelning av hyra och diverse grundtjänster. Idag driver vi tre varumärken. Common är vårt varumärke riktat mot millennials i storstäder, Kin är skapat för familjer med barn och vårt nyaste och snabbast växande varumärke Noah fokuserar på bostäder för bolags anställda. 

Dessa tre varumärken tillåter oss att attrahera olika kundgrupper. I slutänden är vår huvudsakliga klient fastighetsägaren. De har flera tillgångstyper såsom bostadshus i stadsmiljö och i förort, och i vissa fall också hotell. Vi vill kunna vara plattformen från vilken de kan hantera en rad olika tillgångar. 

Vad är din vision för bolaget om tio år? 

Vi vill vara störst i världen inom uthyrning och förvaltning av bostäder. Vi tror att det finns en enorm möjlighet att forma framtidens bostadssituation och göra den mer prisvärd och rättvis. Genom digitalisering kan vi driva både operationell effektivitet och förbättra upplevelsen för hyresgästen. För att vi ska kunna ta oss dit behöver vi säkra de bästa objekten genom att bygga starka partnerskap med fastighetsägare. Och minst lika viktigt, vi behöver vara konsumenters förstahandsval och verkligen leverera på vårt löfte till dem.

"Vi vill vara störst i världen inom uthyrning och förvaltning av bostäder. Vi tror att det finns en enorm möjlighet att forma framtidens bostadssituation och göra den mer prisvärd och rättvis. Genom digitalisering kan vi driva både operationell effektivitet och förbättra upplevelsen för hyresgästen."

Joint Academy

Intervju med medgrundaren och VDn

Intervju med Jakob Dahlberg, medgrundare och vd för Joint Academy.

Varför grundades bolaget? 

Omkring 80% av de globala hälsovårdskostnaderna kan hänföras till 15 kroniska sjukdomar, och kronisk ledsmärta är den femte vanligaste. Nästan alla kroniska sjukdomar har någon koppling till livsstilsval och felbehandlas ofta med medicinering och operationer. Min pappa skapade med sin ledande expertis inom kronisk ledsmärta en metod för artrosvård som innefattar frekventa träffar med en fysioterapeut med fokus på beteendeförändring och fysiska övningar. Metoden fungerar väldigt bra på klinisk nivå och har förfinats över många år och med data från tusentals patienter. Under tiden jag studerade datavetenskap insåg jag att vi kunde digitalisera hans metod och göra den globalt skalbar och mer kostnadseffektiv. 

Hur fungerar samarbetet med din pappa idag? 

Han kommer från den akademiska världen och fokuserar på den kliniska sidan av vår verksamhet, medan jag är mer av en entreprenör och ingenjör och därmed mer produktfokuserad. Vi jobbar såklart nära varandra och vi kompletterar varandra väl i våra olika roller. Jag tycker att vi är ett starkt tvärvetenskapligt grundarteam och kombinationen av våra förmågor är väldigt värdefull inom hälsovårdsområdet. 

Vad är det unika med Joint Academys metod? 

Sverige är ett av världens bästa länder inom artrosbehandling sett till tillgängliga data och resultat, vilket till stor del förklaras av den metod min pappa utvecklade. Joint Academy har ett väldigt starkt kliniskt program och mycket data att falla tillbaka på, något vi förstärker med digitalisering och egna vetenskapliga resultat. Vi har också anställt världsledande professorer och specialister på kronisk ledsmärta. Detta bidrar till att våra resultat överträffar de inom traditionell vård. 

Vilka är era konkurrenter? 

Den största konkurrenten är status quo. Marknaden är väldigt underutvecklad och fokuserar på medicinering snarare än att förebygga. Möjligheten för oss är att slussa patienter från den befintliga modellen till förebyggande vård baserad på beteendeförändring, utbildning och fysiska övningar. 

Vad är din vision för bolaget om tio år? 

Vi vill bli en global standard för behandling av kronisk ledsmärta. Så snart en person har blivit diagnostiserad med artros, eller upplever smärta i höfter eller knän, så borde Joint Academy ta över ansvaret för patienten. Vår vision är att integreras i de stora hälsovårdsplanerna världen över och att behandla många miljoner patienter. För att ta oss dit behöver vi kontraktera fler betalare, knyta till oss fler fysioterapeuter samt nå ut till en bredare publik av patienter globalt.

"Vi vill bli en global standard för behandling av kronisk ledsmärta. Så snart en person har blivit diagnostiserad med artros, eller upplever smärta i höfter eller knän, så borde Joint Academy ta över ansvaret för patienten. Vår vision är att integreras i de stora hälsovårdsplanerna världen över och att behandla många miljoner patienter."

Livongo

Uttalande från grundaren och VDn

"Kinnevik har varit en idealisk partner, redo att gå in, inte bara med kapital utan idéer, kontakter och support när vi överväger olika sätt att ta verksamheten framåt. De har också visat flexibilitet med tydliga mål men villigheten att uppnå dem i steg. Kapitalet är enkelt. Vi letar efter långsiktiga partners som delar vår vision och är villiga att backa stora idéer som kan göra skillnad."

Glenn Tullman, grundare och vd för Livongo

Betterment

Uttalande från grundaren och VDn

"Kinnevik är ett visionärt företag med stor integritet, ett som investerar i transformativa företag. En anledningen till att vi älskar Kinnevik som partner är att deras synsätt stämmer överens med vårat: kunden först, vara djärv och innovativ för att betjäna kunderna och bygga kvalitetsprodukter som håller. Kinnevik, mer än något företag jag vet, försöker lära känna grundaren och hela teamet. De investerar i utmärkta team, observerar dem och tillämpar ständigt mildt tryck för att förbättra både team och process, med ett stödjande och samarbetsvilligt tillvägagångssätt."

Jon Stein, grundare och vd för Betterment

Travelperk

Uttalande från medgrundaren och VDn

"Kinnevik är en enhörning i riskkapitalvärlden. Kinnevik är ett generationsbolag med det längsta perspektivet jag har sett bland deras jämlikar, men samtidigt är de extremt snabba och smidiga. Jag är särskilt imponerad av hur deras kultur fokuserar på hur man gör affärer på det mest etiska sättet. Det är uppenbart att det finns en starkt värdegrund som driver hela laget."

Avi Meir, medgrundare och vd för TravelPerk

Global fashion Group

Uttalande från de två VDarna

"Kinnevik har varit en vital långsiktig partner till GFG, och bidragande till att bygga verksamheten från början. De har en djup förståelse för tillväxtmarknader och innehar en förmåga att navigera bland dess möjligheter och utmaningar. De är sofistikerade investerare som har stöttat oss med att strukturera komplexa transaktioner. De har ett starkt nätverk som vi har utnyttjat för att fånga viktiga partners och talang. Framför allt är Kinnevik djärva, mycket engagerade och tålmodiga."

Christoph Barchewitz & Patrick Schmidt, VDar för Global Fashion Group

"Being part of the Kinnevik group is being part of a family"