Ett entreprenöriellt investmentbolag med 80 års historik

"Vi stöttar våra fantastiska bolag genom aktivt ägarskap"
Georgi Ganev, Kinneviks vd

Kinnevik i siffror

Per 31 december 2020

1936
Grundat
111,7 Mdkr
Substansvärde
25+
Portföljbolag
4
Digitala konsumentsektorer
4,8 Mdkr
Nettokassa
22%
Genomsnittlig totalavkastning 5 år

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Faktablad om Kinnevik (PDF)

Portföljens sammansättning

% av Substansvärdet den 31 december 2020

44%
18%
11%
7%
4%
16%

Vi bygger utmanare

map Created with Sketch.
 • Regioner
  • Globalt
  • Europa
  • Norden
  • Latinamerika
  • Asien
  • Australien
  • Nordamerika
  • Afrika