Newsroom

Senaste pressmeddelanden

01 feb 2024, 8:00 am Regulatorisk information

Kinneviks bokslutskommuniké 2023

”2023 var ett utmanande år. Flera av våra bolag utvecklades inte i linje med våra förväntningar, vilket tyngde substansvärdet under året. Å andra sidan investerade vi ytterligare i våra mest lovande bolag genom att dra nytta av vår starka finansiella ställning och permanenta kapitalstruktur som möjliggjorde för oss att investera under ett år när många var pressade att göra motsatsen. Vi gjorde ett mindre antal väl valda investeringar i nya bolag i våra fokussektorer, och vi höll kraftigt tillbaka investeringarna i bolag där vi saknar övertygelse. Vi går därför in i 2024 med en starkare, mer koncentrerad portfölj, och en nettokassa på 7,9 Mdkr.”

Läs hela pressmeddelandet
17 jan 2024, 8:00 am

Telefonkonferens och presentation av Kinneviks resultat för fjärde kvartalet och helåret 2023

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2023 torsdagen den 1 februari 2024 cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Läs hela pressmeddelandet
Alla pressmeddelanden

Latest stories

Prenumerera på nyheter från Kinnevik

Mediakontakt

Torun Litzén

Torun Litzén

Director of Corporate Communication

Tel: +46 (0)70 762 00 50

Växel: +46 (0)8 562 000 00

Email: torun.Litzen(at)kinnevik.com

Social media: LinkedIn