Net Asset Value

Composition of Kinnevik's NAV per 30 September 2018

CompanyKinnevik's ownershipShare of NAVFair Value (MSEK)
Zalando32%35%27 187
Millicom38%25%19 391
Tele230%21%16 295
Global Fashion Group35%6%4 568
Com Hem19%6%4 999
Quikr17%2%1 622
Other 6%4 712
    
Portfolio value  82 821
Net debt  4 106
Total Net Asset Value  78 775