VillageMD

En ledande aktör inom primärvård och en pionjär inom värdebaserad vård, baserad i USA

 

9%

Kinneviks andel

7,9Mdkr

Verkligt värde 30 juni 2021