Vår Matvision

Den nordiska matmarknaden har dominerats av stora offlineaktörer med starka marknadspositioner. Då dagligvaruhandeln nu står inför en markant omställning kommer statusläget drastiskt att förändras.


Matmarknadens potential

Revolutionera den +700 miljarder kronor stora nordiska dagligvaruhandeln

Mat rörs sig online, men förbli lokalt 

 

De nordiska länderna har länge hyllats som ledare inom innovation, digital transformation och teknisk anpassning med världsledande bredbandshastigheter, hög mobilpenetration, samt en förmåga att bygga framgångsrika techbolag med världens högsta antal ’unicorns’ per capita det senaste decenniet. Inom vissa områden, så som mat, har dock de nordiska länderna halkat efter de sanna innovatörerna.

Mat är en av de kategorier som står för störst andel av den nordiska konsumentens plånbok, och övergången till online har bara börjat. Den nätbaserade nordiska dagligvaruhandeln är i ett tidigt skede jämfört med den globala marknaden. Onlinepenetrationen ligger under 2% i de nordiska länderna, jämfört med 8% i Storbritannien och 20% i Sydkorea. Vi tror att Norden kommer att komma ikapp. Givet kundbeteendet och de ekonomiska förutsättningarna är mat är en av få kategorier som motiverar en egen applikation hos kunden samt ger skäl för leverans till dörren, något som över tiden kan och kommer att utnyttjas till mer än endast livsmedel.

 Marknaden går oundvikligen mot att bli mer nätbaserad, och fördelarna för de första digitala aktörerna är markanta då marknaden kategoriseras av begränsat konsumentbortfall och omfattande franchise-modeller bland befintliga aktörer, vilket utgör ett viktigt hinder för ett samordnat motstånd. Dessutom tror vi att mat kommer att förbli lokalt, med kunder som värderar att äta färsk, organisk och lokalproducerad mat, vilket begränsar hotet från internationella aktörer. 

 

 

 

Bekvämt, miljövänligt och hälsosamt

Att erbjuda konsumenter mer och bättre valmöjligheter

Erbjuda mer och bättre valmöjligheter

 

Dagligvaror är den senaste stora konsumentkategorin att genomgå det klassiska skiftet från offline-till-online och fördelarna är betydande, inte bara för den enskilde konsumenten utan också för vår miljö och vårt kollektiva välbefinnande.

För konsumenten möjliggör onlinemodellen betydande tidsbesparingar genom att eliminera resetid till och från butiker samt tillbringad tid i butik. Tid är en knapp resurs och möjligheten att spara tid kommer bli en allt viktigare del i företagens kunderbjudande. Det genomsnittliga hushållet spenderar 90 minuter varje vecka på att handla mat, tid som kan och borde tillbringas på annat håll.

Sättet vi odlar, paketerar, levererar och äter mat har förändrats dramatiskt och förändringstakten spås endast att stiga de närmsta åren. Innovation och medvetenhet om vad vi äter och hur det påverkar vår hälsa ökar, och mat blir därmed en integrerad del av ens identitet, övertygelse och önskemål samt ett verktyg för att hantera välbefinnande. Innovativa affärsmodeller drar nytta av denna utveckling, samt hjälper oss begränsa vår miljöbelastning genom att minska avfall och optimera transporter.

Mat, hälsa och hållbarhet är starkt sammankopplade och då Kinnevik tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde, anser vi att mat passar perfekt in i vår investeringsfilosofi. Genom att förstå hela ekosystemet, från produktion och inköp, genom lagerhanting och distribution, till leverans till dörren och avfallshantering, ämnar vi att stänga kretsloppet och driva på en mer hållbar livsmedelsindustri, samtidigt som vi hjälper konsumenten i sina livsstilsval.

 
 
 

MatHem

Sveriges ledande oberoende nätbaserade matbutik

MatHem

 

Vi investerar 0,9 Mdkr i MatHem vår tredje och största investering i matsektorn inom de senaste 12 månaderna. Detta är inte en slump, utan snarare ett strategiskt beslut baserat på vår starka övertygelse om att dagligvaruhandeln kommer genomgå betydande förändringar i samtliga delar av värdekedjan de kommande tio åren.

MatHem är den största oberoende aktören i Sverige och har varit en pionjär för nordisk dagligvaruhandel sedan starten ca 10 år tillbaka. Entreprenörskap och innovation är kärnan i MatHem och teamet jobbar kontinuerligt för att hitta nya sätt att erbjuda kunder en otrolig shoppingupplevelse, med initiativ så som samarbetet med ”Glue” som möjliggör leverans rakt in i kunders kylskåp samt upphämtning av använda MatHemväskor, burkar och flaskor för att säkerställa en ansvarsfull återvinning.

2018 genomförde MatHem över 1 miljon leveranser, vilket lyfter fram det strategiska värdet av en renodlar onlineplattform med regelbunden åtkomst till konsumenters hem. Samarbetet med Clas Ohlson är det första steget för att effektivt utnyttja den plattformen, genom att erbjuda produkter och tjänster utöver företagets egna sortiment.

Vi är glada över att vara en del av denna resa och ser MatHem som den perfekta plattformen för att bygga en tjänst som erbjuder konsumenter mer och bättre valmöjligheter. En plattform som är hållbar och kan spara konsumenter timmar varje vecka, samt hjälpa dem att över tid förstå vad som konsumeras och även inspirera till att förbättra matvanor. 

 
 
 

 

Se alla våra matinvesteringar 

Vårt Matekosystem