Tele2

Erbjuder mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV och streaming

27%

Kinneviks andel

24,8 Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2020