Tele2

Erbjuder mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV och streaming

27%

Kinneviks andel

21,9 Mdkr

Verkligt värde 30 juni 2021