Tele2

Tele2 är en telekomoperatörer som erbjuder tjänster inom fast och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar till 17 miljoner kunder i 9 länder i Europa.

* TDC Sverige är inkluderat i rapporteringen från 31 oktober 2016.

30%

Kinneviks andel

14,2 Mdkr

Verkligt värde per 30 sep 2017

7 542 Mkr

Intäkter Q3 2017

13%

Intäktstillväxt Q3 2017*