Tele2

Tele2 erbjuder mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder i primärt Sverige och Balitkum.

27%

Kinneviks andel

27,5 Mdkr

Verkligt värde 30 september 2019