Tele2

Tele2 erbjuder tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar till 15 miljoner kunder i 7 länder i Europa.

* TDC Sverige är inkluderat i rapporteringen från 31 oktober 2016.

30%

Kinneviks andel

15,4 Mdkr

Verkligt värde 31 dec 2017

6 642 Mkr

Intäkter Q4 2017

5%

Intäktstillväxt Q4 2017*