Tele2

Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar till 17 miljoner kunder i 8 länder över hela Europa.

30%

Kinneviks andel

16,3 Mdkr

Verkligt värde 30 sep 2018