Teladoc Health

Hjälper människor leva hälsosammare liv genom att i grunden förändra vårdupplevelsen

5%

Kinneviks andel

10,7 Mdkr

Verkligt värde 30 juni 2021