Rocket Internet

Rocket Internet är en global internetplattform som startar och utvecklar bolag inom e-handel och andra konsumentinriktade onlineverksamheter. Rocket Internet grundades 2007 och har ett nätverk av företag i ett stort antal länder världen över.

13%

Kinneviks andel

4,0 Mdkr

Verkligt värde per 31 dec 2016