Rocket Internet

Rocket Internet är en global internetplattform som startar och utvecklar bolag inom e-handel och andra konsumentinriktade onlineverksamheter. Rocket Internet grundades 2007 och har ett nätverk av företag i ett stort antal länder världen över.

*Kinneviks andel och verkligt värde justerat för förändring i ägarandel per den 23 februari 2017.

7%

Kinneviks andel*

2,0 Mdkr

Verkligt värde per 31 dec 2016*