Qliro Group

Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON Marketplace, Nelly och Qliro financial Services (QFS).

29%

Kinneviks andel

767 Mkr

Verkligt värde 31 dec 2017

1 200 Mkr

Intäkter Q4 2017

9%

Intäktstillväxt Q4 2017