MTG

MTG är en internationell digital underhållningskoncern. MTGs varumärken omfattar tv, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel.

Den 14 juni 2018 meddelades att Kinneviks styrelse beslutat att föreslå en utdelning av hela Kinneviks innehav av aktier i MTG, efter omstämpling av Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier. Styrelsen avser att lägga fram förslaget för aktieägarna vid en extra bolagsstämma under det tredje kvartalet 2018.

Mer information om utdelningen>
Mer information om den extra bolagsstämman>

20%

Kinneviks andel

4,6 Mdkr

Verkligt värde 31 mar 2018