Monese

Den första renodlade mobila konsumentbanken i Storbritannien

26%

Kinneviks andel

514 Mkr

Verkligt värde 30 juni 2021