Millicom

Millicom är ett telekommunikations- och mediabolag verksamt på tillväxtmarknader i Latinamerika och Afrika. Millicom erbjuder innovativa och konsumentfokuserade tjänster för en digital livsstil genom sitt primära varumärke Tigo.

38%

Kinneviks andel

20,3 Mdkr

Verkligt värde per 30 sep 2017

1 509 MUSD

Intäkter Q3 2017

2%

Intäktstillväxt Q3 2017