Mathem

Sveriges ledande dagligvaruhandel på nätet, som når över hälften av Sveriges hushåll

37%

Kinneviks andel

1,7 Mdkr

Verkligt värde 30 juni 2021