Livongo

Hjälper patienter med kroniska sjukdomar att leva bättre och hälsosammare liv

12%

Kinneviks andel

15,9 Mdkr

Verkligt värde 30 september 2020