Livongo

Hjälper patienter med kroniska sjukdomar att leva bättre och hälsosammare liv

14%

Kinneviks andel

3,6 Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2020