Livongo

Livongo är ett digitalt hälsovårdsbolag baserat i USA som hjälper patienter med kroniska sjukdomar att leva ett bättre och hälsosammare liv. Livongo har utvecklat ett nytt sätt att hantera diabetes som kombinerar den senaste teknologin med coaching.

Den 11 april 2018 meddelade Kinnevik en investering om 41 MUSD i Livongo. Kinnevik ledde en total kapitalanskaffning om 105 MUSD och ökade sin ägarandel till 8%.
Läs mer i vårt Pressmeddelande >

”Vi är glada att ta en ledande roll i Livongos kapitalanskaffning och att öka vår ägarandel i bolaget. Under året som gått sedan vår första investering har Livongo utökat sin medlemsbas 2,5 gånger och även förstärkt sin ledande position inom kroniska sjukdomar med utgångspunkt i diabetes. Investeringen i Livongo är en viktig del i vår strategi att fokusera och identifiera vinnarna i den privata portföljen.”

- Georgi Ganev, Kinneviks vd

 

8%

Kinneviks andel

700 Mkr

Verkligt värde 31 dec 2018