Karma

Plattform som sammanför konsumenter med lokala restauranger och mataffärer med ett överskott av mat

20%

Kinneviks andel

62 Mkr

Verkligt värde 31 mars 2020