Investeringar och avyttringar 2020

Kinneviks investeringar under 2020 uppgick till 2,3 Mdkr varav 1,2 Mdkr i fem nya tillväxtbolag och 1,1 Mdkr i de högpresterande bolagen i vår portfölj av onoterade och tidiga tillväxtinvesteringar, i linje med vårt ramverk för kapitalallokering. Försäljningarna under året uppgick till 8,9 Mdkr varav 6,7 Mdkr från Zalando och 1,2 Mdkr i kontakntbelopp från fusionstransaktionen mellan Teladoc och Livongo, i vilken vi även fick aktier i Teladoc till ett värde av SEK 12.8bn. 

Portföljbolag (Mkr)Investeringar
Cityblock380
HungryPanda311
VillageMD260
Budbee211
Common184
MatHem182
Annat801
Summa investeringar2 329
  
Portföljbolag (Mkr)Avyttringar
Zalando6 725
Westwing1 179
Annat943
Summa avyttringar8 871
  
Nettoinvesteringar(6 542)