Common

 Marknadsplats för digital uthyrning och förvaltning av bostäder i USA

11%

Kinneviks andel

239 Mkr

Verkligt värde 30 juni 2021