Com Hem

Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Com Hems bredbandsnät når hälften av Sveriges hushåll och bolaget erbjuder digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox samt på surfplattor och mobiltelefoner.

*Boxer är inkluderat i rapporteringen från fjärde kvartalet 2016.

19%

Kinneviks andel

3,9 Mdkr

Verkligt värde per 30 sep 2017

1 780 Mkr

Intäkter Q3 2017

36%

Intäktstillväxt Q3 2017*