Com Hem

Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Bolaget erbjuder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox samt på surfplattor och mobiltelefoner.

*Boxer är inkluderat i rapporteringen från fjärde kvartalet 2016.

19%

Kinneviks andel

4,2 Mdkr

Verkligt värde 31 dec 2017

1 805 Mkr

Intäkter Q4 2017

1%

Intäktstillväxt Q4 2017*