Bima

Erbjuder liv- och sjukförsäkringar via mobiltelefon i Afrika och Asien

36%

Kinneviks andel

745 Mkr

Verkligt värde 31 mars 2020