Bayport

Erbjuder finansiella lösningar i nio länder i Afrika och Latinamerika

22%

Kinneviks andel

822 Mkr

Verkligt värde 31 mars 2020