Bayport

Bayport erbjuder fnansiella lösningar till så kallade formellt och informellt anställda individer i tillväxtmarknader. Verksamheten sträcker sig över 9 länder i Afrika och Latinamerika.

22%

Kinneviks andel

1,1 Mdkr

Verkligt värde 31 mar 2018