Bayport

Bayport grundades 2001 och erbjuder mikrokrediter och andra finansiella tjänster inom den så kallade formella sektorn i Afrika och Latinamerika.

22%

Kinneviks andel

1,1 Mdkr

Verkligt värde per 30 sep 2017

486 400

Antal primära kunder