Bayport

Bayport erbjuder finansiella lösningar till så kallade formellt och informellt anställda individer i tillväxtmarknader. Verksamheten sträcker sig över 9 länder i Afrika och Latinamerika.

22%

Kinneviks andel

1,2 Mdkr

Verkligt värde 30 september 2019