Babylon

Digital hälsovårdstjänst som kombinerar mobil teknologi med artificiell intelligens och medicinsk expertis

16%

Kinneviks andel

2,7 Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2020