Babylon

Digital hälsovårdstjänst som kombinerar mobil teknologi med artificiell intelligens och medicinsk expertis

16%

Kinneviks andel

2,5 Mdkr

Verkligt värde 30 september 2020