Strategi

Kinnevik arbetar enligt en tydlig strategi i tio delar för att skapa värde för våra aktieägare


Bygga noga utvalda ledande digitala konsumentvarumärken

Utveckla starka strategiska och operativa partnerskap

Driva innovation och verksamhetsoptimering inom vart och ett av våra bolag

Bibehålla en väl avvägd närvaro i olika regioner och länder

Attrahera andra ledande internationella institutionella investerare

Skapa värde genom konsolidering

Kontinuerligt utforska nya affärsmöjligheter

Ta väl avvägda risker

Synliggöra värdet av våra investeringar

Bibehålla en stark balansräkning