Reach for Change

Reach for Change är en ideell organisation som bildades 2010 av Kinnevik och Sara Damber för att bidra till en bättre värld för barn. Reach for Change hittar passionerade lokala entreprenörer med innovativa idéer som kan lösa problem för barn i utsatthet. Entreprenörerna får stöd i att utveckla sina idéer genom ett acceleratorprogram.

De med allra störst potential bjuds också in i Reach for Change inkubator, där de erbjuds finansiering, nätverk och rådgivning för att utveckla idéerna till hållbara verksamheter som gör verklig skillnad. Sedan starten i Sverige har organisationen växt till 17 länder och stöttat hundratals sociala entreprenörer som i sin tur hjälpt hundratusentals barn.

 


 

Reach for Change website