Miljöpåverkan

Alla företag har en miljöpåverkan, och för Kinnevik som globalt investmentbolag är påverkan på den globala miljön en viktig fråga.

Kinnevik har under 2016 för första gången infört ett klimatrapporteringssystem, Our Impacts. Syftet med klimatrapporten är att bedöma andelen av organisationens koldioxidutsläpp som vi har kontroll över, och den är även ett första steg mot att minska vår miljöpåverkan. Hela Klimatrapporten, inklusive metodik och antaganden, finns tillgänglig nedan.

Klimatrapport 2016