Kinnevik som investerare

På Kinnevik vet vi att det är svårt att bygga ledande digitala bolag. Vi har stor erfarenhet av långsiktigt bolagsbyggande och arbetar sida vid sida med våra entreprenörer längs med hela resan.

Se filmen om hur Kinnevik är som investerare

Se filmen om hur Kinnevik är som investerare

Vi investerar i entreprenörer och företagsledare som vi tror på och vars passion och värderingar vi delar. Vi bidrar inte bara med kapital utan arbetar tillsammans med alla våra bolag för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Vi har även en ambitiös hållbarhetsagenda och hjälper våra bolag att implementera sunda värderingar och strukturer för en hållbar utveckling. Det är särskilt viktigt eftersom vi investerar i reglerade sektorer som finansiella tjänster och hälsovård där förtroende är centralt. 

Vi förväntar oss mycket av våra investeringar, men vi har också stort tålamod och förståelse. Vi vet att långsiktigt värdeskapande kräver mycket engagemang och att till viss del prova sig fram.

Nedan ett par ord från några av våra talangfulla entreprenörer:

"Amongst today's investing sector with its myriad styles and world views, Kinnevik stands out. It brings a long-term outlook, clear commitment, and probably most importantly, a unique ability to be a true partner to entrepreneurs. They have a sense of purpose which makes them unique in an otherwise crowded sector"

Pranay Chulet, grundare och vd för Quikr

 

"Kinnevik has been an ideal partner, ready to step in, not just with capital, but ideas, contacts, and support, when we’re considering ways to move the business forward. They have also demonstrated flexibility, with clear goals but the willingness to accomplish them in steps.  Capital is easy.  We look for long-term partners who share our vision and are willing to back big ideas that can make a difference"

Glenn Tullman, grundare och vd för Livongo

 

"For me Kinnevik is not just an investor but a partner that has been vital in building the company from the start. They have helped refine the business model, establish partners, recruit the team, raise capital and deliver sustainability. Throughout this journey, Kinnevik have always acted in the company's best interest and have taken a long term view; this has resulted in a unique level of trust in Kinnevik"

Gustaf Agartson, grundare och vd för BIMA