KINNEVIK INVESTERAR 60 MILJONER USD I TRANSCARENT – DET FÖRSTA HELOMFATTANDE VÅRDBOLAGET FÖR SJÄLVFÖRSÄKRADE ARBETSGIVARE

11 Jan 2022, 13:01 pm
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerat 60 MUSD i Transcarent, ett nytt och annorlunda vård- och omsorgsföretag för anställda hos egenförsäkrade arbetsgivare och deras familjer. Transcarent leds av Glen Tullman, grundare och tidigare ordförande och vd för Livongo, en av Kinneviks första hälsovårdsinvesteringar.

Kostnaderna för hälso- och sjukvårdsförmåner för amerikanska arbetsgivare fortsätter att stiga och förväntas öka med mer än 5% under 2022 efter att ha ökat med 50% under det senaste decenniet, mer än dubbelt så mycket som USAs BNP-tillväxt under samma period. 85% av amerikanska arbetsgivare förväntas de kommande två åren prioritera kostnader för hälso- och sjukvård till följd av en oro över att pandemins effekter dröjer sig kvar, enligt en undersökning av Willis Towers Watson. En ökande andel av hälso- och sjukvårdskostnader betalas av anställda direkt på grund av höga självrisker och samförsäkringsbetalningar, vilket har lett till att sjukvårdsskulder är den främsta orsaken till att amerikanska familjer går i personlig konkurs. Arbetsgivare letar angeläget efter innovativa metoder för att absorbera de anställdas kostnadsandel, och sänka kostnaderna i allmänhet.

Nästan 70% av alla anställda i USA jobbar för självförsäkrade arbetsgivare, vilket innebär att arbetsgivaren anlitar sjukvårdsprogram för administrativa tjänster och tillgång till ett nätverk av läkare, men i slutändan själva står för kostnaden för vården.

Teknikbaserade tjänster kan minska en arbetsgivares sjukvårdskostnader genom att specialisera sig på specifika områden, engagera anställda digitalt, samt använda data för att spåra resultat och därigenom tillhandahålla mer riktad och kostnadseffektiv vård. HR- och personalansvariga, de huvudsakliga inköparna av dessa lösningar, är i allmänhet entusiastiska över dessa nya tjänsters potential att sänka kostnader och förbättra hälsoresultat. Explosionen av nya tjänster har dock gjort det svårt för köpare att prioritera och bedöma specialiserade lösningar.

Transcarent hanterar problemen med ökande kostnader och fragmentering av vårdlösningar genom att bygga en kurerad plattform av vårdtjänster för egenförsäkrade arbetsgivare och deras anställda för att leverera ett allomfattande och lättförståeligt digitalt gränssnitt som ger en personlig hälso- och sjukvårdupplevelse för praktiskt taget alla de vanligaste och mest utmanande behoven. Detta täcker allt från grundläggande primärvård till akut- och specialistvård. Transcarent ger sina medlemmar digital och personlig vägledning för att hitta den bästa vårdgivaren och erbjuder enkel tillgång till högkvalitativ vård. De flesta medlemmar får inga räkningar och drar inte på sig några egna utgifter. Detta beror på att Transcarent erbjuder vad inget annat liknande företag inom hälso- och sjukvård gör idag – en värdebaserad modell som betalar leverantörer i förskott, lämnar arbetsgivare utan några avgifter per anställd per månad och absorberar de anställdas kostnadsandel – finansierat genom att dela uppsidan från minskade vårdkostnader med medlemmarnas arbetsgivare, vilket möjliggör full likriktning av incitament.

Under ledning av Glen Tullman, grundare och tidigare ordförande och vd för Livongo, har Transcarent som uppdrag att återuppfinna hur konsumenter upplever och fattar beslut om sin hälsa och sitt välbefinnande genom att kombinera mjukvara, teknik, hälsoguider och datavetenskap.

Christian Scherrer, Investment Manager på Kinnevik, kommenterade: "Transcarent passar perfekt in i vår investeringstes och kompletterar vår hälsovårdsportfölj på ett idealt sätt. Deras fokus på konsumenternas val, likställandet av incitament mellan leverantörer och konsumenter, och förmågan att skapa en mer rättvis sjukvård genom att ge alla samma högkvalitativa upplevelse, oavsett medlemmens bakgrund eller position i ett företag, är tilltalande för oss. Vi är glada över samarbeta med Glen ännu en gång efter vår otroliga framgång med Livongo.”

Glen Tullman, grundare och vd på Transcarent, kommenterade: "Kinnevik är som en långsiktig, visionär investerare med ett starkt engagemang för värdebaserad vård, återigen en idealisk partner för oss. På Transcarent tillgodoser vi ett enormt kundbehov och har möjlighet att förändra sjukvårdsbranschen till det bättre i snabb takt. Vi är glada över att fortsätta vårt samarbete."

Kinnevik ledde finansieringsrundan på 200 MUSD tillsammans med tidigare Livongo-investeraren Human Capital, samt med Ally Bridge Group och ett antal ledande amerikanska hälsoaktörer, och kommer att äga cirka 3% av företaget. Finansieringsrundan inkluderade också deltagande från alla befintliga investerare, inklusive tidigare Livongo-investerarna General Catalyst, 7wireVentures, Merck Global Health Innovation Fund och Kleiner Perkins. Denna finansieringsrunda innebär att Transcarent rest totalt 298 MUSD i finansiering på drygt ett år och belyser den växande efterfrågan från egenförsäkrade arbetsgivare och innovativa h��lsoplaner för Transcarents nya och annorlunda synsätt på hur egenförsäkrade arbetsgivare hanterar sin hälso- och sjukvårdsförmånsstrategi, värdebaserad hälsa, och vård för anställda och deras anhöriga.

Kinneviks investering om 60 MUSD och ambitionen att stödja Transcarent med mer kapital under de kommande åren kommer efter att Kinnevik frigjort cirka 240 MUSD från investeringen i Teladoc genom att sälja en tredjedel av Kinneviks andel under december, i linje med sin strategi att dynamiskt omallokera kapital.