Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger och Mario Queiroz ställer inte upp för omval 2019 och valberedningen föreslår två nya ledamöter till Kinneviks styrelse

18 Jan 2019, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget informerats om att Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger och Mario Queiroz har beslutat att inte ställa upp för omval till Kinneviks styrelse vid årsstämman 2019, och att valberedningen kommer att föreslå Susanna Campbell och Brian McBride till nya styrelseledamöter.

Cristina Stenbeck valdes in i Kinnevik styrelse 2003 som vice ordförande. Under de senaste 16 åren har hon lett förvandlingen av Kinnevik från ett holdingbolag inom mobiltelefoni, media och förpackning till en ledande investerare i digitala tillväxtbolag. Cristina kommer fortsätta stödja verksamheten och utöva inflytande i väsentliga strategiska frågor i sin roll som aktiv ägare. Hon kommer även fortsätta leda valberedningens arbete tillsammans med sina samarbetspartners.

James Anderson, ledamot i valberedningen, kommenterade:

"På alla aktieägares vägnar, det här är en stund för reflektion över det  enastående engagemang, energi och ledarskap som Cristina har bidragit med de senaste 16 åren. Hennes vilja att ta ansvar från en ung ålder har varit remarkabel, och de många framgångar som bolaget har haft under hennes ledarskap är beundransvärda. Vi är trygga i att Cristinas tankar och ambitioner, och hennes stöd som största aktieägare, kommer att fortsätta vara djupt fördelaktiga för Kinnevik och dess nu etablerade ledningsgrupp, och för vårt arbete i valberedningen."

Susanna Campbell är styrelseordförande för Röhnisch Sportswear, Ljung & Sjöberg och Babyshop Group. Hon är för närvarande styrelseledamot för Telia Company, Indutrade, Northvolt och Nalka Invest, samt medlem i Norrskens Investment Committee. Mellan 2012-2016 var hon verkställande direktör för det svenska investmentbolaget Ratos, efter att ha anslutit från McKinsey & Co år 2003. Susanna har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm.

Brian McBride är den före detta styrelseordföranden för ASOS, den globala e-handlaren inom mode och skönhet. Han är för närvarande styrelseledamot i Wiggle, en private-equity-ägd e-handlare verksam inom sportcykling, och i AO World, en e-handlare verksam inom vitvaror. Vidare sitter Brian i den brittiska regeringens Government Digital Service Advisory Board, som verkar för digitaliseringen av den statliga förvaltningen, är en senior rådgivare på Lazard, och är medlem av Scottish Equity Partners Advisory Board. Innan han tillträdde som styrelseordförande för ASOS var Brian Managing Director för Amazon UK, och innan det Managing Director för T-Mobile UK.

Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade:

"Valberedningen är nöjda med att kunna föreslå valen av Susanna Campbell och Brian McBride. Susanna för med sig erfarenhet från privata investeringar i olika stadier inom sektorer såsom e-handel, hälsa och TMT. Susanna har även tackat ja till att vara ordförande för styrelsens ersättningsutskott och medlem i styrelsens revisionsutskott. I Brian McBride kommer Kinnevik få en styrelseledamot med en exceptionell operationell bakgrund inom e-handel och TMT, med erfarenhet från bolag såsom ASOS, Amazon och T-Mobile. Styrelsen ser fram emot att dra nytta av Brians insikter som han samlat på sig under sin framstående karriär."

Cristina Stenbeck fortsatte:

"Susanna kommer ersätta Erik Mitteregger, som valdes in i Kinneviks styrelse redan under 2004. Under sina 15 år i styrelsen har Erik konsekvent stått för värdeskapande för samtliga aktieägare, ett systematiskt frigörande av kapital genom konsolidering, och omallokering av kapital till tillväxtbolag. I en snabbrörlig omvärld har han drivit viktiga strategiska initiativ som har kommit att definiera Kinnevik under dessa händelserika år. Även Mario Queiroz har efter tre år i Kinneviks styrelse valt att avböja omval. Mario har sedan han anslöt till styrelsen bidragit med värdefulla perspektiv på vikten av produktfokus och teknologiska plattformar inom Kinneviks portföljbolag. För detta är jag en av många som tackar dem."

Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i kallelsen till Kinneviks årstämma som hålls den 6 maj 2019. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och Camshaft S.à r.l., Hugo Stenbeck utsedd av AMS Sapere Aude Trust, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Ramsay Brufer utsedd av Alecta, och Marie Klingspor.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire