Kinnevik erhåller ca 3,8 miljarder kronor från Tele2 efter försäljningen av Tele2 Ryssland

27 Mar 2013, 18:35 pm
Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget förväntas erhålla ca 3,8 miljarder kronor som en följd av det föreslagna inlösenprogrammet i Tele2.

Kinnevik är Tele2s största ägare med 30,5% av kapitalet och 47,7% av rösterna. Inlösenprogrammet som Tele2 idag tillkännagav kommer resultera i att Kinnevik erhåller ca 3,8 miljarder kontant. Inlösen av aktier har ingen skatteeffekt för Kinnevik.

Kinneviks nettoskuld var cirka 3 miljarder kronor vid utgången av 2012. Kinneviks finansiella mål vad gäller skuldsättning är att ha ingen eller låg belåning i moderbolaget för att ha finansiell flexibilitet.

Likviden från Tele2 kommer att användas till att reducera nettoskulden i moderbolaget samt att finansiera investeringar under 2013. Som tidigare kommunicerats förväntas investeringar uppgå till 2-3 miljarder kronor 2013. Med inriktningen på tillväxtsektorer inom telekom, online och media samt på tillväxtmarknader har Kinnevik genom en hög totalavkastning visat att bolaget skapat värde för sina aktieägare. Kinneviks styrelse utvärderar löpande kapitalstrukturen mot investeringsmöjligheter inom fokusområdena samt återföring av medel till aktieägarna genom utdelning eller återköp av aktier. 

 

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1688752