Pressmeddelanden

2016

Förändring i antalet A- och B-aktier samt röster i Kinnevik
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016